DDV Preglednik

Sistem branja zakona in pravilnika o DDV

Zakaj vam DDV Preglednik omogoča lažje branje členov ZDDV in njegovega Pravilnika?

  • ker imate pri vsakem členu ZDDV pripadajoči člen Pravilnika
  • ker imate označene zadnje spremembe Pravilnika
  • ker imate pri vsaki spremembi naveden datum uporabe
  • ker imate pri členih dodana pomembna pojasnila FURS
  • ker imate pri členih dodana pojasnila, razlage in primere iz prakse
  • ker imate pri členih naveden pripadajoči člen Direktive Sveta 20016/112/ES
  • ker imate na koncu priročnika dodane še ostale podzakonske predpise, ki vplivajo na pravilno uporabo ZDDV-1.
  • ker imate na priloženi zgoščenki vse DDV Preglednike od leta 2002 dalje. Tako imate na enem mestu zbrano vso zgodovino sprememb ZDDV in njegovega Pravilnika.
Priročnik  naročite  tukaj

Kaj priročnik vsebuje

Čistopis ZDDV in PZDDV
Vidne zadnje spremembe

K členom ZDDV so vstavljeni pripadajoči členi neuradno prečiščenega besedila Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Pojasnila DURS
Razlage s primeri iz prakse

K členom ZDDV imate vstavljena pomembna pojasnila DURS.
Za boljše razumevanje posameznih členov imate dodane razlage s primeri iz prakse.

Pripadajoči predpisi

DDV Preglednik vas opozori, če morate pri določenih členih ZDDV upoštevati še druge podzakonske akte in ne zgolj Pravilnika o ZDDV. Ustrezne podzakonske akte imate v dodatku B.

Primer iz vsebine

Čistopis 76.a člena ZDDV z umeščenim ustreznim členom pripadajočega PZDDV. Pod členom ZDDV je naveden ustrezen člen Direktive Sveta 2006/112/ES. Dodan je primer iz prakse.


Zakaj je DDV Preglednik nastal

Pri svojem delu v računovodstvu se avtorica, enako kot marsikdo izmed vas, pogosto srečuje z vprašanji iz področja DDV. Pri iskanju odgovorov mora pri branju posameznega člena ZDDV, poznati tudi ustrezne člene pripadajočega Pravilnika.

Pravilnik o izvajanju ZDDV podaja dodatna pojasnila k določenim členom ZDDV. V praksi se zaradi tega pojavlja težava, ker moramo pri posameznem členu, odstavku ali točki ZDDV poznati ali Pravilnik o ZDDV glede tega podaja dodatna pojasnila ali ne.

Glede posameznih členov ZDDV je potrebno poznati tudi stališča, ki jih je glede izvajanja v praksi zavzela stroka. Velikokrat svoja pojasnila poda tudi FURS. Takšne razlage in pojasnila je seveda potrebno poznati in upoštevati.

Zaradi omenjene problematike ZDDV je avtorica zase sestavila "priročnik" kjer so bili ustrezno zloženi členi ZDDV, njegovega Pravilnika ter dodane pomembne razlage in pojasnila. Ker se je priročnik v praksi izkazal za zelo uporabnega, že 15 let izhaja tudi za vas.

Poenostavite si branje ZDDV!

Naročite  novi  DDV  Preglednik

Pogosta vprašanja

Kako poteka naročilo priročnika?

Na spletni strani izpolnite online naročilnico. Po oddaji naročilnice boste v roku 24 ur na vaš elektronski naslov prejeli sporočilo za potrditev naročila.

Po prejemu vaše potrditve naročila vam bomo po izdaji poslali priročnik DDV Preglednik št. 1/2017 in pripadajoči CD z vsebinami vseh prejšnjih DDV Preglednikov.

Kako vas lahko kontaktiram?

Marbona d.o.o., Nove Fužine 33, 1000 Ljubljana
tel.  01 549 2737,  051 638 076
e-pošta:  info@marbona.si

Kako plačam priročnik?

Skupaj s priročnikom boste po pošti prejeli tudi račun. Priročnik poravnate s plačilom računa.

Plačilo izvedete z nakazilom na TRR naveden na računu. Prosimo vas, da vnesete pravilno sklicno številko.

Kdaj in kako prejmem priročnik?

V državnem zboru RS je bil dne 16. 11. 2017 s strani skupine poslancev vložen nov Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV. Zato je izid priročnika DDV Preglednik predviden sredi meseca januarja 2018.